Lợi thế

Việt Nam nằm bên bờ Biển Đông, có đường bờ biển dài trên 3.260 km, vùng đặc quyền kinh tế rộng khoảng 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền.
Trên thị trường hiện nay có nhiều loại nước mắm sản xuất theo dây chuyền công nghiệp hiện đại nhưng những dòng nước mắm truyền thống ...