Mắm tôm Cửa Hội

Mắm Tôm Cửa Hội Được Làm từ Ruốc (tép, moi, khuyết) biển, muối ăn

5b47d376b8d2598c00c3