Tin tức

Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An xin cập nhật bộ hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm nước mắm cá cơm Cửa Lò CL28. Bộ hồ sơ bao gồm : Kết quả thử nghiệm: Hình ảnh…
Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An xin cập nhật bộ hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm nước chấm cá cơm Cửa Lò CL22. Bộ hồ sơ bao gồm: 1. Bản tự công bố sản phẩm: …
Chiều nay: 28/10, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021.
Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An là một trong số ít đơn vị doanh nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tổ chức sản xuất “3 tại chỗ”.  Trong đại dịch Covid -19, công ty vẫn duy…
Nước mắm là kết quả của quá trình thủy phân Protein từ thịt cá. Quá trình này rất cần sự tác động của các Enzym nằm ngay trong ruột cá. Và rất cần một tỉ lệ hợp lý giữa ruột…
Trang 6 / 24