Tin tức

Những người đưa hoá chất vào bữa ăn của chúng ta công khai có, ngấm ngầm có. Họ có chung mục đích là tiền.   Trong những ngày qua, những tranh cãi về nước mắm truyền thống và nước chấm…
Với xu thế xã hội ngày càng phát triển nhu cầu ăn ngon mặc đẹp ngày càng được chú trọng, đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Với những gia đình thường xuyên sử dụng những…
Căn cứ điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An và quyết định số 09/QĐ - TSNA ngày 21/02/2019 của CTHĐQT Công ty. HĐQT Công ty thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường…
Ông Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An, người đã có hơn 30 năm làm việc trong ngành nước mắm cổ truyền nổi tiễng Cửa Hội đã có những chia sẻ: Cần phải…
Dù Ban soạn thảo khẳng định tiêu chuẩn này chỉ mang tính chất khuyến nghị, không bắt buộc thực hiện nhưng giới chuyên gia vẫn băn khoăn.    Khẳng định bảo vệ, ủng hộ các nhà sản xuất nước mắm trong…
Trang 10 / 24