Hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm nước mắm cá cơm Cửa Lò CL28

Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An xin cập nhật bộ hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm nước mắm cá cơm Cửa Lò CL28. Bộ hồ sơ bao gồm :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21