logooo nuocmam

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NGHỆ AN

NHÀ SẢN XUẤT  NƯỚC MẮM CỬA LÒ – CỬA HỘI

Địa chỉ: Số 78 đường Cửa Hội, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Giấy phép kinh doanh: Số 2900325702 – Hotline kinh doanh: 0964.296.288

Website : www.thuysannghean.vn – Email: bod@thuysannghean.vn