Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An vừa tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và Hội nghị Người lao động năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hùng CTHĐQT kiêm Tổng giám Đốc Công ty  cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn Công ty và toàn thể Cán bộ CNV trong Công ty.

Năm 2023, Công ty Cổ phần Cổ phần Thủy sản Nghệ An đối diện với khó khăn về nguồn cung ứng xăng dầu và giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng, Tình hình kinh tế thế giới biến động mạnh do ảnh hưởng của chiến tranh từ các nước trên thế giới. Đối diện với những khó khăn đó, Ban lãnh đạo Công ty và tập thể CN, CNLĐ đã chung sức đồng lòng vượt qua, hoàn thành và vượt mức so với kế hoạch, đời sống cán bộ CNV Công ty cũng được nâng cao hơn so với những năm trước…

1 1

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng CTHĐQT kiêm Tổng giám Đốc Công ty phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng CTHĐQT kiêm Tổng giám Đốc Công ty biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà cán bộ, công nhân viên Công ty đã đạt được trong năm vừa qua, đồng thời động viên cán bộ, công nhân viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường tiêu thụ, đảm bảo an ninh, an toàn lao động, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2024. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại cần thay đổi trong năm 2024 của các phòng ban…

2

Đồng chí Nguyễn Đình Thông – PGĐ Công ty  đưa ra những mục tiêu và giải pháp

Mục tiêu năm 2024, Công ty đề ra là đảm bảo an toàn, phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Để đạt được mục tiêu đó, Công ty đã đề ra 5 nhiệm vụ và 9 giải pháp điều hành.

Song song với đó BGD Công ty cũng đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, từ đó có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn để Công ty ngày càng phát triển, từ đó nâng cao đời sống cho tập thể cán bộ Công nhân viên Công ty ngày càng tốt hơn.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Đức Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động thi đua năm 2024 với mục tiêu “An toàn – Đoàn kết – Hiệu quả – Phát triển”, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

0964.296.288 Hỗ trợ 24/7