Trên báo Công an Nghệ An Số 2372 ra ngày 30.10.2017 trên trang 5 có bài viết ” Xung quanh thương hiệu nước mắm Cửa Hội – sự cạnh tranh không lành mạnh”  của tác giả Hữu Trọng đề cập đến vấn đề tranh chấp thương hiệu nước mắm Cửa Hội giữa Công ty CP Thủy sản Nghệ An và Cty CP Chế biến Thủy sản và dịch vụ Cửa Hội, bài báo chỉ rõ ở đây Cty CP Chế biến Thủy sản và dịch vụ Cửa Hội đã thể hiện sự cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh, mục đích gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng sản phẩm, đồng thời cũng không ngoài mục đích làm mất uy tín thương hiệu ” Nước mắm Cửa Hội ” của Công ty CP Thủy sản Nghệ An đã tồn tại từ nhiều năm nay.

Mở đầu bài báo đã dẫn chứng về sự hình thành và phát triển của Công ty CP Thủy sản Nghệ An và Cty CP Chế biến Thủy sản và dịch vụ Cửa Hội, sau đó bài báo nhấn mạnh rằng ý kiến của Ông Trần Đức Tiềm nói rằng sản phẩm của công ty ông mang tên nước mắm Cửa Hội là không có gì sai là một sự ngộ nhận không đúng bản chất. Bởi nước mắm Cửa Hội là của Công ty CP Thủy sản Nghệ An đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận độc quyền hàng hóa.

Mặt khác bài báo cũng đã chỉ rõ ra rằng việc Cty CP Chế biến Thủy sản và dịch vụ Cửa Hội đưa ra Thông báo và quảng cáo bằng hình ảnh với nội dung “Hiện nay trên Thị Trường có một số bộ phận lợi dụng tên thương hiệu:  NƯỚC MẮM CỬA HỘI để sản xuất ra sản phẩm nước mắm kém chất lượng ảnh hưởng đến uy tín của Công ty, để tránh nhầm lẫn cho khách hàng Công ty xin thông báo với Quý khách hàng về việc thay đổi nhãn hiệu:  NƯỚC MẮM CỬA HỘI SANG  NƯỚC MẮM TÂN HỘI”…

Việc đăng tải Video trên đã gây sự hiểu nhầm của một số cơ quan, đơn vị chức năng và người tiêu dùng, khách hàng đại lý, nhà phân phối của Công ty CP Thủy sản Nghệ An. Đó là bức xúc của ông Nguyễn Thanh Hùng – chủ tịch HĐQT –  Giám đốc Công ty CP Thủy sản Nghệ An.

Rõ ràng ở đây bài báo đã chỉ ra sự cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh của Cty CP Chế biến Thủy sản và dịch vụ Cửa Hội, do đó cần có câu trả lời rõ ràng từ Cty CP Chế biến Thủy sản và dịch vụ Cửa Hội và để yên tâm dư luận cũng như không làm ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển kinh doanh của Công ty CP Thủy sản Nghệ An.

0964.296.288 Hỗ trợ 24/7