Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An xin thông báo đại hội cổ đông khóa IX, nhiệm kỳ 2024 – 2026 với những nội dung như sau:

tb2 tb3

ct

Xin trân trọng thông báo!

0964.296.288 Hỗ trợ 24/7