Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An xin cập nhật bộ hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm nước chấm cá cơm Cửa Lò CL22. Bộ hồ sơ bao gồm:

 • 1. Bản tự công bố sản phẩm: 
 •  1
 • z4490255278965 041ab333bb1515cd64a79aea49e44c13
 • z4490255276535 ecec65b7cb8f560ef302dcb6b1589321
 • 2. Nhãn sản phẩm dự kiến:
 • z4490255286255 bb15ba79e3e860d3ea1e0984ee020955z4490255286255 bb15ba79e3e860d3ea1e0984ee020955z4490255286255 bb15ba79e3e860d3ea1e0984ee020955z4490255286255 bb15ba79e3e860d3ea1e0984ee020955z4490255286255 bb15ba79e3e860d3ea1e0984ee020955z4490255286255 bb15ba79e3e860d3ea1e0984ee020955
 • 3. Báo cáo kết quả phân tích sản phẩm:
 • z4490255286108 35e219b1ede8e75b1bd0e0553880886cz4490255286108 35e219b1ede8e75b1bd0e0553880886c 
 • 4. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
 •    attp
 • 5. Giấy chứng nhận sản phẩm được kiểm soát bởi hệ thống quản lý ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018
 •   iso
0964.296.288 Hỗ trợ 24/7