Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An xin cập nhật bộ hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm nước mắm cá cơm Cửa Lò CL28. Bộ hồ sơ bao gồm :

z4490281962472 000a63e87ed236a1abdc939595bb4ad0

z4490281963865 b3a63bf8301aa037237da22215961c46

3

Kết quả thử nghiệm:

z4490281963978 244d871838b398f0a17ffab0e6b3a96a

z4490281967486 ffc21959cdd6e8a6602c928c8c5e510f

Hình ảnh nhãn sản phẩm:

z4490281969962 534fe0d59198bb8726ca702d80769e70

z4490281973464 022101fd61143a6c02c6e0de5c0f5c79

z4490281980716 bb95f100fa172d8ff2f1d5c6816fd3da

z4490281983299 138620678ae579b69512a07df8117d79

Các chứng chỉ:

 

 

 

13

14

0964.296.288 Hỗ trợ 24/7