Liên quan đến việc Vinastas công bố thông tin hàm lượng chất asen trong nước mắm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, đang làm rõ hội này hoạt động có đúng tôn chỉ, mục đích hay không; nếu không đúng, có thể xem xét đình chỉ hoạt động xử lý vi phạm.

Chiều 26/10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) phải hoạt động đúng điều lệ, tôn chỉ mục đích. Cụ thể như bảo vệ hội viên và tham gia xây dựng chính sách… Còn việc hoạt động ngoài điều lệ phải dựa trên cơ sở được cơ quan chức năng ủy quyền.

Việc công bố chất lượng sản phẩm, theo ông Trần Anh Tuấn đã có những cơ quan cụ thể chịu trách nhiệm cho vấn đề này. Trong đó, các Bộ như Bộ Khoa học và Công nghệ, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có cơ quan kiểm tra và công bố chất lượng hàng hóa.

tt
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, có thể đình chỉ hoạt động của Vinastas

Do vậy, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Vinastas phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những phát ngôn của mình, đặc biệt là những phát ngôn gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội, hoạt động kinh doanh.

Liên quan đến vấn đề cụ thể là Vinastas công bố thông tin về hàm lượng chất arsen trong nước mắm, ông Tuấn cho biết, Bộ Nội vụ đang trao đổi với các cơ quan để làm rõ hội này hoạt động có đúng tôn chỉ, mục đích hay không. “Nếu không đúng thì có thể xem xét đình chỉ hoạt động xử lý vi phạm”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nói.

Trước đó, vào ngày 17/10, Vinastas công bố thông tin về hàm lượng chất asen trong nước mắm đã gây ảnh hưởng lớn đến các cơ sản xuất nước mắm, gây lo lắng trong dư luận.

Sau đó, Thủ tướng đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét cụ thể việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình đưa thông tin trên báo chí của Vinastas, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

Vào ngày 22/10 vừa qua, đại diện Bộ Y tế cho biết, kết quả kiểm nghiệm 247 mẫu nước mắm cho thấy không phát hiện mẫu nước mắm nào có asen vô cơ vượt ngưỡng giới hạn tối đa cho phép.

Nguồn: báo dân trí

0964.296.288 Hỗ trợ 24/7