(Mic.gov.vn) – Ngày 27/10/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 1877/QĐ-BTTTT về việc đình bản tạm thời Báo địên tử Tầm nhìn.

20161027 m20

Ảnh chụp giao diện Báo điện tử Tầm nhìn

Theo quyết định này, Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định đình bản tạm thời Báo điện tử Tầm nhìn trong thời gian 03 tháng vì Báo đã vi phạm quy định trong giấy phép hoạt động báo chí điện tử; không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, mặc dù đã đuợc cơ quan quản lý nhà nước về báo chí nhắc nhở, yêu cầu khắc phục nhưng Báo tiếp tục vi phạm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ TT&TT sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục xuất bản Báo điện tử Tầm nhìn theo các quy định của pháp luật về báo chí.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, cơ quan chủ quản Báo điện tử Tầm nhìn, Báo điện tử Tầm nhìn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

0964.296.288 Hỗ trợ 24/7