Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An xin cập nhật bộ hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm nước mắm cá cơm Cửa Lò CL38. Bộ hồ sơ bao gồm :

 • 1. Bản tự công bố sản phẩm: 
 •  z4490312366709 3e946bff0b3384bc47ada1b90c88487f
 • z4490312366303 2045c192c02ef9b30a20b58698beedd7
 • 2.38
 • 2. Nhãn sản phẩm dự kiến:
 • z4490312376853 7728d106dbe7a47ce70ca1ad1f538b0c
 • z4490312386742 1525dfbdc4981e7a4afc6db853ef6bda
 • 3. Báo cáo kết quả phân tích sản phẩm:
 •  4.38
 • 5.38
 • 4. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
 •    attp
 • 5. Giấy chứng nhận sản phẩm được kiểm soát bởi hệ thống quản lý ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018
 •   iso
0964.296.288 Hỗ trợ 24/7