Hội thảo chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.
Hội thảo nhằm lấy ý kiến và nghe các doanh nghiệp trình bày những khó khăn, thuận lợi, ý chí của daonh nghiệp trong vấn đề chuyển đổi số để từ đó có định hướng cụ thể hơn cho các doanh nghiệp.
0964.296.288 Hỗ trợ 24/7