Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An xin cập nhật bộ hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm nước mắm cá cơm Cửa Lò CL58. Bộ hồ sơ bao gồm :

 • 1. Bản tự công bố sản phẩm: 
 •  1
 • gjfgjfg
 • 2. Nhãn sản phẩm dự kiến:
 • 77
 • 3. Báo cáo kết quả phân tích sản phẩm:
 •  4
 • 5
 • 4. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
 •    attp
 • 5. Giấy chứng nhận sản phẩm được kiểm soát bởi hệ thống quản lý ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018
 •   iso
0964.296.288 Hỗ trợ 24/7