Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An xin cập nhật bộ hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm nước mắm cá cơm Cửa Lò CL48. Bộ hồ sơ bao gồm :

 • 1. Bản tự công bố sản phẩm: 
 •  z4490356752750 d39c9136d9a1e0d6b41bedfac2653922
 • z4490356754205 6d12e6d23f5a91d8a6c6f6d0aa987beb
 • 2.48
 • 2. Nhãn sản phẩm dự kiến:
 • z4490356766862 20463f01f66a3dd4d9ba2f875d9110ffz4490356766862 20463f01f66a3dd4d9ba2f875d9110ff
 • 3. Báo cáo kết quả phân tích sản phẩm:
 •  4.48
 • 5.48
 • 4. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
 •    attp
 • 5. Giấy chứng nhận sản phẩm được kiểm soát bởi hệ thống quản lý ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018
 •   iso
0964.296.288 Hỗ trợ 24/7