Sau chuỗi thời gian đóng góp gian hàng để giới thiệu và trưng bày sản phẩm tại hội báo toàn quốc 2024 thì Công ty Thủy sản Nghệ An vinh dự được nhận tấm bằng ” SẢN PHẨM OCOP TỈNH NGHỆ AN ” đã tích cực tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP địa phương góp phần quan trọng vào thành công “HỘI BÁO TOÀN QUỐC 2024”.

Untitled 1

13 14 15 16

0964.296.288 Hỗ trợ 24/7